SFI-anmälan

Personuppgifter

Hjälp

Om du vill kan du ange ett telefonnummer till en anhörig som vi kan nå i nödfall.

Språk (obligatorisk)

Hjälp

Har du flera modersmål och övriga språk ange dem nedan.

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (obligatorisk)
Ange din utbildningsbakgrund i ditt hemland i antal år:

Hjälp

Ange hur många år du har gått i skolan (samtliga år, från grundskola till universitet/högskola).
Senaste studieår i Svenska för invandrare

Hjälp

Vilket år studerade du senast Svenska för invandrare (SFI)? Anges endas om du tidigare studerat SFI. Anges i format ÅÅÅÅ, till exempel 2006.

Önskemål om studieform (obligatorisk)

Hjälp

När vill du helst studera?
Du kan studera på dagtid, kvällstid eller distans/flex. OBS! Är du nybörjare kan du inte anmäla dig till distans/flex.
Läser och skriver på sitt modersmål (obligatorisk)
Egna tillägg och kommentarer

Hjälp

Har du ytterligare information du vill ange i samband med din anmälan kan du ange det här.

(OBS! om du arbetar inom offentlig verksamhet och hjälper någon att fylla i sin SFI-anmälan vänligen ange dina kontaktuppgifter här).
Bekräfta och skicka anmälan (obligatorisk)

Choose your language

Hjälp

Om SFI


SFI ger grundläggande kunskaper i svenska språket. Du kan läsa SFI om du är 16 år eller äldre och inte har svenska som modersmål. Du lär dig tala, läsa, skriva och förstå svenska. Du tränar på att använda svenska i vardagslivet, arbetslivet och i samhället.


Du kan välja om du vill studera SFI på dagtid eller kvällstid och det finns även möjligheten att läsa på distans/flex. Utbildningen är gratis och efter avslutad kurs får du betyg.

För mer information besök vår hemsida www.campusmolndal.se eller ring 031-315 10 14. Har du frågor kring din redan inskickade anmälan kan du maila till sfi@molndal.se.


Skyddade personuppgifter


Om du har en så kallad sekretessmarkering ska du inte registrera din anmälan här, utan kontakta istället Vägledning Campus Mölndal på adressen Göteborgsvägen 19. Du kan även ringa 031- 315 10 14 för mer information.


Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.
 

Dataskyddsombud

Vuxenutbildningen i din kommun har ett dataskyddsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. Mer informations om hur Mölndals stad behandlar dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns här: https://www.molndal.se/personuppgifter 

Mer information gällande Dataskyddsförodningen (extern länk)
Alvis logo Alvis från Gotit