Hjälpsidor...

Är du sökande eller elev?

Logga in här

Supportinformation

Studie- och yrkesvägledare

Lisa Rosén
lisa.rosen@molndal.se

Sofia Grimberg
sofia.grimberg@molndal.se

Nyheter

Campus Mölndal, Krokslätts fabriker 12a , 431 37 Mölndal, Tel. 031-315 31 30
Alvis från Gotit Alvis från Gotit