Logga in om du har ett studerandekonto

Viktig information
Nytt beslut om utfärdande av slutbetyg - Regeringen har fattat beslut om att förlänga tiden för utfärdande av slutbetyg.
Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får efter förlängningen utfärdas senast den 1 januari 2017.För mer information, kontakta
studie- och yrkesvägledarna
.


Ny skollag, ny förordning samt nya ämnesplaner för vuxenutbildningen - Gäller från den 1 juli 2012.
Gymnasiala kurser har bytt namn och ibland poäng. I
omvandlingstabellen kan du se både nya och gamla kursbeteckningar samt poäng.
Dessutom gäller en ny betygsskala som består av beteckningarna A, B,C, D, E, F.

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen (omfattar 2400 poäng). Gymnasieexamen är antingen en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.


Välkommen till webbansökan för vuxenutbildningen i Mölndal!

Ansökan till komvux gör du här på webbplatsen. Du måste skapa ett konto och vara inloggad för att kunna göra en ansökan.

Det är viktigt att du har en genomtänkt studieplan. Du gör din studieplan i samband med att du gör din webbansökan. Det är en fördel om du också gör din studieplanering i samråd med studievägledare. Tillsammans med studievägledaren kan du gå igenom dina mål med studierna och vilka kurser eller vilken utbildning du vill delta i för att nå dina mål. Syftet med studieplanen är att den ska ge dig överblick och helhetsperspektiv och en tydlig målinriktning för dina studier.

Behöver du hjälp att ansöka? Klicka här.


Har du frågor kontakta Studie-och yrkesvägledarna.
CSN

Vill du söka bidrag och/eller lån måste du göra det direkt till csn. Läs mer om studiemedel på csn:s webbplats.


Ändrade csn-poäng för grundläggande vuxenutbildning

Från augusti 2014 utökas antalet studieveckor. För att du som är elev inom grundläggande vuxenutbildning ska få möjlighet att studera med samma studieomfattning (50%, 75% eller 100%) som tidigare görs en höjning i csn-poängen för vissa kurser.


Poäng och studieomfattning
Alla kurser har poäng som anger deras omfattning. För att bli beviljad studiemedel från csn krävs det att du läser 10 poäng per vecka i minst tre veckor i följd.


Beräkna studietakt
För att räkna ut din studietakt summerar du poängen för dina kurser och delar med antalet veckor kurserna pågår. Här kan du se vilken studietakt dina poäng per vecka motsvarar:

• 20 poäng per vecka motsvarar 100 % studier
• 15-19 poäng per vecka motsvarar 75 % studier
• 10-14 poäng per vecka motsvarar 50 % studier

 
 
 

 

 

 

 

 

Skapa nytt studerandekonto

Kurskatalogen

I kurskatalogen har du möjlighet att se vilket utbud av kurser som finns att söka till.

Till Kurskatalogen

Information

Nästa kurstart: 31 oktober 2016

Antagningen är öppen fr.o.m 19 september - 10 oktober 2016

Kursstart VT17: 18 januari 2017

Antagningen till VT17 är öppen fr.o.m 7 november 2016 - 30 november 2016

Information om vård- och omsorgskurser:
Vård och omsorgskurser.
Ansökan till kurser inriktning vård och omsorg.
___________________________________________________________

Terminstider:

Hösten 2016
15 augusti - 13 januari 2017
Period 3: 15 augusti - 28 oktober
Period 4: 31 oktober - 13 januari 2017

Våren 2017
18 januari - 21 juni
Period 1: 18 januari - 7 april
Period 2: 10 april - 21 juni
Alvis från Gotit Alvis från Gotit