Logga in om du har ett studerandekonto


Vuxenutbildning Mölndal


Nästa ansökningsperiod pågår 28 april- 26 maj.
Kursstart 11 augusti 2014.Studieinformation inför start 11 augusti 2014

Information till dig som vill söka kurser inom området vård och omsorg

Vård- och omsorgskurser - kurser som erbjuds


Drop in-tider våren 2014
(ingen bokning behövs)

Måndagar kl. 13-15
Tisdagar kl. 10-12
Onsdag kl. 13-15
NYHET! Introduktionsvecka11 augusti – 15 augusti

För alla elever som studerar inom grundläggande och gymnasial utbildning  inleds terminen med en introduktionsvecka.
Veckan syftar till att ge utrymme för kursintroduktioner och individuella studieplaneringar inom de aktuella kurserna.
Introduktionsveckan genomförs som en orienteringskurs (20CSN-poäng).

Du behöver inte ansöka till denna orienteringskurs –skolans expedition ser till att alla som blir antagna till kurser med start från den 11 augusti kommer med.


NYHET! Prövning med stöd i sommar

Vuxenutbildning Mölndal erbjuder prövning med stöd i följande kurser:

Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1, 2 och 3 under veckorna 25, 26 och 31, 32.

Prövning med stöd är i första hand avsedda för elever som har studerat vid Vuxenutbildning Mölndal under hösten 2013 och/eller våren 2014 och saknar någon del av dessa kurser för att uppnå ett godkänt betyg. I mån av plats kan även andra personer anmäla sig till prövning med stöd.

Anmälan till prövningskurser sker via skolans expedition.


NYHET! Grundläggande vuxenutbildning – ändrade CSN-poäng

Från augusti 2014 utökas antalet studieveckor. För att du som är elev inom grundläggande vuxenutbildning ska få möjlighet att studera med samma studieomfattning (50%, 75% eller 100%)som tidigare görs en höjning CSN-poängen för vissa kurser.

Kurspoängen för Engelska ändras till max 450 (150+150+150), Svenska ändras till max 150, Svenska  språk (del 2) ändras till max 450 p. Kurspoängen för Matematik ändras inte.


NYHET! Vi vill veta  vad du tycker om oss!

Du som studerar under vårterminen 2014 kommer i maj att bli inbjuden till att medverka i en enkät.

Enkäten görs via webben och du får information via den mailadress du uppgett.
Har du inte fått någon information via mail om enkäten?
Kontakta i så fall Vägledning & Kompetens.


Information:

Inom vuxenutbildningen kan du studera på grundläggande och/eller gymnasial nivå, med syftet att studera vidare eller stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan studera på dagtid, i flexibla former och vissa kurser även på kvällstid.

Nya regelverk för vuxenutbildningen!

Från den 1 juli 2012 gäller ny skollag, ny förordning samt nya ämnesplaner för vuxenutbildningen. Gymnasiala kurser har bytt namn och ibland poäng. I omvandlingstabellen kan du se både nya och gamla kursbeteckningar samt poäng.

Dessutom gäller en ny betygsskala som består av beteckningarna A, B,C, D, E, F.

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen (omfattar 2400 poäng). Gymnasieexamen är antingen en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

All undervisning är avgiftsfri!
Själv står du endast för
läromedelskostnader.


Aktuella terminstider:
Hösten 2014: 2014-08-11 - 2015-01-09

Poäng och studieomfattning
Alla kurser har poäng som anger deras omfattning. För att bli beviljad studiemedel från CSN krävs det att du läser 20 poäng per vecka i minst tre veckor i följd.


Beräkna studietakt
För att räkna ut din studietakt summerar du poängen för dina kurser och delar med antalet veckor kurserna pågår. Här kan du se vilken studietakt dina poäng per vecka motsvarar:
• 20 poäng per vecka motsvarar 100 % studier
• 15-19 poäng per vecka motsvarar 75 % studier
• 10-14 poäng per vecka motsvarar 50 % studier


Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats, www.csn.se.

Studievägledning

Studievägledarna ingår i den nya enheten Vägledning & Kompetens Mölndal som finns i Krokslätts fabriker, i det gula tegelhuset längs med Göteborgsvägen. Det är hit du vänder dig om du vill ha studie- eller yrkesvägledning eller vill ha hjälp med din ansökan till kurser/utbildningar.

Den individuella studieplanen - din väg till ditt utbildningsmål!

Den individuella studieplanen innehåller kurser, studieomfattning och studietid – hur du tar dig till ditt utbildningsmål! Syftet med studieplanen är att den ska ge dig överblick och en tydlig målinriktning för dina studier. Du gör din individuella studieplan tillsammans med någon av studievägledarna.


Skapa nytt studerandekonto

Information

Expeditionen Vägledning & Kompetens
031-3151014
Telefontid:
Måndag- fredag 10.00-12.00 & 13.00- 15.00
E- post: vkm@molndal.se


Expeditionen Vuxenutbildning
Elisabeth Palm 031-7783371
Måndag-torsdag kl 08.30-12.00
E-post: vuxenutbildning@molndal.seStudievägledare:

Ingemar Hansson, 031-3151012
hans.ingemar.hansson@molndal.se

Jonas Rydenstam, 031-3151013
jonas.rydenstam@molndal.se

Kurskatalogen

I kurskatalogen har du möjlighet att se vilket utbud av kurser som finns att söka till.

Till Kurskatalogen

Alvis från Gotit Alvis från Gotit