Logga in om du har ett studerandekonto


Vuxenutbildning Mölndal


Nästa kursstart är 11 augusti 2014.
Dit kan du söka mellan 28/4- 26/5.

Studieinformation inför start 31 mars 2014

Information till dig som vill söka kurser inom området vård och omsorg

Vård- och omsorgskurser - kurser som erbjuds

Utbildning inriktning stödassistentDrop in-tider våren 2014
(ingen bokning behövs)


Måndagar kl. 13-15
Tisdagar kl. 10-12
Onsdag kl. 13-15

Inom vuxenutbildningen kan du studera på grundläggande och/eller gymnasial nivå, med syftet att studera vidare eller stärka din ställning på arbetsmarknaden.
Du kan studera på dagtid, i flexibla former och vissa kurser även på kvällstid.

Nya regelverk för vuxenutbildningen!

Från den 1 juli 2012 gäller ny skollag, ny förordning samt nya ämnesplaner för vuxenutbildningen. Gymnasiala kurser har bytt namn och ibland poäng. I omvandlingstabellen kan du se både nya och gamla kursbeteckningar samt poäng.

Dessutom gäller en ny betygsskala som består av beteckningarna A, B,C, D, E, F.

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen (omfattar 2400 poäng). Gymnasieexamen är antingen en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

All undervisning är avgiftsfri!
Själv står du endast för
läromedelskostnader.


Terminstider:
Hösten 2013: 2013-08-19 - 2014-01-10 

Poäng och studieomfattning:
Alla kurser har poäng som anger deras omfattning. För att bli beviljad studiemedel från CSN krävs det att du läser 20 poäng per vecka i minst tre veckor i följd.


Beräkna studietakt
För att räkna ut din studietakt summerar du poängen för dina kurser och delar med antalet veckor kurserna pågår. Här kan du se vilken studietakt dina poäng per vecka motsvarar:
• 20 poäng per vecka motsvarar 100 % studier
• 15-19 poäng per vecka motsvarar 75 % studier
• 10-14 poäng per vecka motsvarar 50 % studier


Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats, www.csn.se.

Studievägledning

Studievägledarna ingår i den nya enheten Vägledning & Kompetens Mölndal som finns i Krokslätts fabriker, i det gula tegelhuset längs med Göteborgsvägen. Det är hit du vänder dig om du vill ha studie- eller yrkesvägledning eller vill ha hjälp med din ansökan till kurser/utbildningar.

Den individuella studieplanen - din väg till ditt utbildningsmål

Den individuella studieplanen innehåller kurser, studieomfattning och studietid – hur du tar dig till ditt utbildningsmål! Syftet med studieplanen är att den ska ge dig överblick och en tydlig målinriktning för dina studier. Du gör din individuella studieplan tillsammans med någon av studievägledarna.


Skapa nytt studerandekonto

Information

Expeditionen Vägledning & Kompetens
031-3151014
Telefontid:
Måndag- fredag 10.00-12.00 & 13.00- 15.00
E- post: vkm@molndal.se


Expeditionen Vuxenutbildning
Elisabeth Palm 031-7783371
Måndag-torsdag kl 08.30-12.00
E-post: vuxenutbildning@molndal.seStudievägledare:

Ingemar Hansson, 031-3151012
hans.ingemar.hansson@molndal.se

Jonas Rydenstam, 031-3151013
jonas.rydenstam@molndal.se

Kurskatalogen

I kurskatalogen har du möjlighet att se vilket utbud av kurser som finns att söka till.

Till Kurskatalogen

Alvis från Gotit Alvis från Gotit