Application form for Sfi courses

Personal information

Hjälp

If you want, you can add a phonenumber to a next of kin (relative) that we can reach in a case of emergency.

Languages (mandatory)

Hjälp

Do you hav multiple native languages apply them below.

Educational background from your home country (mandatory)
State the number of years for your educational background from your home county

Hjälp

How many years have you attended school? (from elementary school up to and including university/higher education)
Latest year for studies in Swedish for immigrants

Hjälp

Which is the latest year that you where in studies in Swedish for immigrants (SFI)? Choose a year only if you have studied SFI. State year in format YYYY, for example 2006.

Desired form of studies (mandatory)

Hjälp

You can choose day or evening classes and also an internet-based option (distans). You can't choose the internet-based option if you're a beginner.
Read and write in your native language (mandatory)
Establishment

Hjälp

If you recently moved to Sweden and meet the following requirements you may be eligible for an establishment allowance.
In order to receive the allowance you must have a residence permit such as refugee, quota refugee or need for protection.

From which date do you have an establishment plan at Arbetsförmedlingen?
Additions and comments

Hjälp

Do you have more information you wish to add to your application, add then here.

Certify information and send application (mandatory)

Choose your language

Hjälp

About SFI


SFI is a basic course in Swedish. You can study SFI if you are an adult and Swedish is not your mother tongue. You learn to speak, read, write and understand Swedish. You receive training in how to use Swedish in day-to-day life, at work and in the community.


You can choose to study during the day or take an evening class. We also offer an internetbased option. The programme is free of charge. After successfully completing the course, you will receive a certificate.

For more information visit our website www.campusmolndal.se or call 031-315 10 14. If you have questions about your already submitted application, please contact sfi@molndal.se.


Information on the processing of personal data

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.
 

Dataskyddsombud

Vuxenutbildningen i din kommun har ett dataskyddsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. Mer informations om hur Mölndals stad behandlar dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns här: https://www.molndal.se/personuppgifter 

Mer information gällande Dataskyddsförodningen (extern länk)
Alvis logo Alvis från Gotit