Prövningsanmälan

Personuppgifter
Prövningar du kan anmäla dig till
Grundläggande kurser (19)
KursKurskod 
Engelska GRNENG2
Engelska grund, nationell delkurs 1 GRNENGA
Engelska grund, nationell delkurs 2 GRNENGB
Engelska grund, nationell delkurs 3 GRNENGC
Engelska grund, nationell delkurs 4 GRNENGD
Matematik GRNMAT2
Matematik grund, nationell delkurs 1 GRNMATA
Matematik grund, nationell delkurs 2 GRNMATB
Matematik grund, nationell delkurs 3 GRNMATC
Matematik grund, nationell delkurs 4 GRNMATD
Svenska som andraspråk GRNSVA2
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1 GRNSVAA
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 GRNSVAB
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3 GRNSVAC
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 GRNSVAD
Svenska, nationell delkurs 1 GRNSVEA
Svenska, nationell delkurs 2 GRNSVEB
Svenska, nationell delkurs 3 GRNSVEC
Svenska, nationell delkurs 4 GRNSVED
Gymnasiala kurser (204)
KursKurskod 
Administration 1 ADMADM01
Administration 2 ADMADM02
Administration av nätverks- och serverutrustning NAIADM0
Administration specialisering ADMADM00S
Affärsjuridik JURAFF0
Affärsutveckling och ledarskap HANAFR0
Aktiviteter och upplevelser AKTAKT0
Aktivitetsledarskap PEDAKI00S
Akutsjukvård SJUAKU0
Arkitektur hus ARKARK0
Arkitektur rum ARKARI0
Barn- och ungdomssjukvård SJUBAR0
Barnhälsovård HAABAR0
Barns lärande och växande PEDBAS0
Besöksnäringen AKTBEO0
Bild BILBIL0
Bild och form 1a1 BILBIL01a1
Bild och form 1a2 BILBIL01a2
Bild och form 1b BILBIL01B
Biologi 1 BIOBIO01
Biologi 2 BIOBIO02
Branschkunskap inom handel och administration HANBRS0
CAD 1 CADCAD01
Dator- och nätverksteknik DAODAC0
Datorsamordning och support DAODAT0
Datorteknik 1a DAODAT01a
Datorteknik 1b DAODAT01b
Digital kommunikationsteknik DAODIG0
Digitalt skapande 1 DIGDIG01
Engelska 5 ENGENG05
Engelska 6 ENGENG06
Engelska 7 ENGENG07
Entreprenörskap ENTENR0
Entreprenörskap och företagande FÖRENT0
Ergonomi HALERG0
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
Evenemang KONEVE0
Filosofi 1 FIOFIO01
Filosofi 2 FIOFIO02
Form BILFOM0
Friskvård och hälsa HAAFRI0
Frukost och bufféservering SERFRU0
Fysik 1a FYSFYS01a
Fysik 1b1 FYSFYS01b1
Fysik 1b2 FYSFYS01b2
Fysik 2 FYSFYS02
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02
Geografi 1 GEOGEO01
Geografi 2 GEOGEO02
Grafisk kommunikation 1 GRAGRA01
Grafisk kommunikation 2 GRAGRA02
Gymnasiearbete Barn- och fritidsprogrammet GYARBF
Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet GYAREK
Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet GYARHA
Gymnasiearbete Humanistiska programmet GYARHU
Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet GYARNA
Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet GYARSA
Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet GYARVO
Hemsjukvård SJUHEM0
Historia 1a1 HISHIS01a1
Historia 1a2 HISHIS01a2
Historia 1b HISHIS01b
Historia 2a HISHIS02a
Historia 2b kultur HISHIS02b
Historia 3 HISHIS03
Hotelladministration HOTHOT0
Hållbar turism RESHAL0
Hälsopedagogik HALHAL0
Information och kommunikation 1 INFINF01
Information och kommunikation 2 INFINF02
Inköp 1 INKINK01
Inköp 2 INKINK02
Intern och extern kommunikation INFINE0
Internationell ekonomi SAMINE0
Internationella relationer SAMINR0
Internationellt arbete MÄNINA0
It i vård och omsorg ITIITI0
Kemi 1 KEMKEM01
Kemi 2 KEMKEM02
Kommunikation PEDKOU0
Komplementärmedicin HAAKOM0
Konferens 1 KONKOF01
Konferens 2 KONKON02
Konferens 3 KONKON03
Konferens och evenemang KONKOF0
Konstarterna och samhället KOSKOS0
Kost och hälsa HALKOC0
Kost, måltid och munhälsa HAAKOS0
Kultur- och idéhistoria KOSKUL0
Ledarskap och organisation LEDLED0
Litteratur SVELIT0
Logi RECLOG0
Logistik 1 INKLOG01
Lärande och utveckling PEDLÄR0
Marknadsföring FÖRMAD0
Marknadsföring och försäljning RESMAS0
Matematik 1a MATMAT01a
Matematik 1b MATMAT01b
Matematik 1c MATMAT01c
Matematik 2a MATMAT02a
Matematik 2b MATMAT02b
Matematik 2c MATMAT02c
Matematik 3b MATMAT03b
Matematik 3c MATMAT03c
Matematik 4 MATMAT04
Matematik 5 MATMAT05
Medicin 1 MEDMED01
Medicin 2 MEDMED02
Mental träning HALMEN0
Moderna språk 1, Franska MODFRA01
Moderna språk 1, Spanska MODSPA01
Moderna språk 2, franska MODFRA02
Moderna språk 2, Spanska MODSPA02
Moderna språk 3, Franska MODFRA03
Moderna språk 3, Spanska MODSPA03
Moderna språk 4, Franska MODFRA04
Moderna språk 4, Spanska MODSPA04
Moderna språk 5, Arabiska MODARA05
Moderna språk 5, Franska MODFRA05
Moderna språk 6, Franska MODFRA06
Människans säkerhet MÄSMÄN0
Människors miljöer PEDMÄI0
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1
Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2
Naturkunskap 1b NAKNAK01b
Naturkunskap 2 NAKNAK02
Näthandel 1 NÄTNÄT01
Näthandel 2 NÄTNÄT02
Nätverks- och kommunikationstjänster INANAT0
Nätverksadministration NAINAV0
Nätverkssäkerhet NAINAE0
Nätverksteknik NAINAR0
Nätverksteknologier NAINAK0
Palliativ vård SJULIN0
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
Personaladministration ADMPER0
Personlig försäljning 1 FÖSPER01
Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01
Praktisk marknadsföring 2 HANPRA02
Privatjuridik JURPRI0
Programhantering INFPRG0
Programmering 1 PRRPRR01
Programmering 2 PRRPRR02
Psykiatri 1 PSYPSY01
Psykiatri 2 PSYPSY02
Psykologi 1 PSKPSY01
Psykologi 2a PSKPSY02a
Psykologi 2b PSKPSY02b
Reception 1 RECREC01
Reception 2 RECREC02
Reception 3 RECREC03
Receptions- och konferensservice ADMREC0
Redovisning 1 FÖRRED01
Redovisning 2 FÖRRED02
Religionskunskap 1 RELREL01
Religionskunskap 2 RELREL02
Reseproduktion och försäljning RESRES0
Resmål och resvägar RESREM0
Retorik SVERET0
Rums- och konferensbokning KONRUM0
Räddningsmedicin SJURÄD0
Rätten och samhället JURRÄT0
Rättspsykiatri PSYRÄS0
Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b
Samhällskunskap 2 SAMSAM02
Samhällskunskap 3 SAMSAM03
Samtida kulturuttryck KOSSAT0
Service och bemötande 1 SEVSEV01
Servicekunskap FÖSSEV0
Skrivande SVESKR0
Socialpedagogik PEASOC0
Socialt arbete SOCSOI0
Sociologi SOISOO0
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Specialpedagogik 2 SPCSPE02
Svenska 1 SVESVE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska 3 SVESVE03
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03
Teknik 1 TEKTEK01
Teknik i vård och omsorg TENTEK0
Transport och spedition INKTRP0
Turistbyråservice AKTTUR0
Webbutveckling 1 WEUWEB01
Webbutveckling 2 WEUWEB02
Våningsservice 1 VAIVAI01
Våningsservice 2 VAIVAI02
Vård och omsorg - specialisering VADVAR00S
Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0
Värdskap på resmålet AKTVAR0
Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0
Aktuella prövningstillfällen Välj datum och på vilken skola du vill göra prövningen på!
Klicka här för viktig information om prövningar innan du anmäler dig!

Prövning

Du kan nu anmäla dig till prövningstillfälle som startar den 1 juni och pågår under två veckor, sista anmälningsdatum är den 15 april!

Kommande prövning hösten 2020
- Prövningstillfälle startar den 1 oktober, och pågår under två veckor, sista anmälningsdatum 31 augusti.

Den som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning. Detta gäller för alla kurser som det sätts betyg i. Det gäller även om du sedan tidigare har fått betyg på kursen eller ditt gymnasiearbete. En prövning innebär att du läser in kursmaterialet på egen hand, för att sedan göra prov på hela kursen.
 

Så här går du till väga för att anmäla dig till prövning:
 

 • Fyll i anmälan till vänster. 
  • Välj vilken kurs du vill göra en prövning i. OBS! Du kan endast anmäla dig till en kurs per prövningstillfälle.
  • Prövningen sker på utsatt datum.
  • Bifoga kvitto på betalning (bankutdrag) eller om du tidigare har godkänt betyg (A-E eller G/VG/MVG) i kursen som du ska pröva (utdrag ur betygskatalog, slutbetyg eller examensbevis)
  • Bifoga kvitto på betalning - om du inte har läst kursen tidigare eller inte har betyg i kursen.
  • Bifoga betygshandling - om du tidigare har icke godkänt (betyg F eller IG) i kursen som du ska pröva i.
OBS! Har du inte bifogad betygs-/betalningsunderlag kommer vi inte handlägga din prövning förrän du har kompletterat din ansökan.
 • Betalning
  • Gör du en prövning i en kurs som du tidigare har godkänt betyg (A-E) eller där du inte har betyg, kostar prövningen 500 kr. Du sätter in pengarna på bankgiro 991-2858 eller Swish till 123 646 84 25. Ingen återbetalning görs om du ångrar din prövningsanmälan.
  • Ha med följande information
   • Namn på personen som ska göra en prövning
   • Datum för prövning
   • Kurskod för kursen som ska prövas
   • Avsluta med Vux
   • Exempel: Anna Andersson 2020-02-03 VÅRVÅR01 Vux
 
 • Behandling av anmälan
  • När din anmälan blivit godkänd kommer skolan att kontakta dig. Du kommer då att få mer information om din prövning. 


Läs mer om prövningarnas innehåll här: https://campus.molndal.se/campus-molndal/dina-studier/provning-och-validering.html

Alvis logo Alvis från Gotit